شعار سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

3 تیر 1403 5:40 ب.ظ

سخن شورای شهر گهرو

سخن شورا
سخن رئيس شورا: واژه – گهرو – می تواند به تنهایی تصویر وفکر مختلفی در ذهن مردم تداعی کند اما این سرزمین در حقیقت آبستن خاطرات وداستان هاوحوادث رویا انگیز وخیالی است که در مجموع حکایت از قومی می کند که با تمدن دیرینه خود همیشه مردمانی خستگی ناپذیر ومتدین بوده اند وزمانی هم زندگی ساده وبی آلایش این مردم شجاع وآزاده را با زندگی شهرنشینی یا یکجانشینی مقایسه کرد ۰این مردمان در گذشته با اثبات قدرت خود بین قبایل دیگر به اهداف اقتصادی وسیاسی خود رسیده اند که این موضوع هم اکنون نیز خود را به خوبی نشان می دهد و هر بیننده ای با نگاه کردن و پی بردن به وسعت این شهر به درک بهتر این موضوع پی میبرد ۰مردم ایران دیگر در مورد بختیاری ها و سایر طوایف کوچ نشین و یکجا نشین بعنوان یک خطر بر ضد امنیت ملی نگاه نمی کنند و یک تصویر خوبی از این مردم دارند که این هم بخاطر اطلاع رسانی ودرک بالای جامعه می باشد در واقع این برداشتها از تاریخ بختیاری هنوز با کمبود منابع معتبر در ایران ادامه دارد چرا که یک بختیاری امروزی بزبان فارسی می نویسد نه بختیاری  واغلب مردم زبان فارسی را جایگزین زبان مادری خود نموده اند که این کار هر چند ساده وناچیز به نظر میرسد ولی در واقع باعث تخریب کلی فرهنگ وزبان لری برای آیندگان می باشد چراکه با تغییر زبان خود باعث از بین رفتن خود به خود وناگهانی فرهنگ لری نیز می شود هر چند که از هر فرد بختیاری بپرسند دوست ندارد که فرهنگش از یاد برود ولی نمی داند که خود ما هستیم که باعث از بین رفتن این فرهنگ می شویم در واقع این طرز تفکر وبرداشتهای غلط در مورد تغییر زبان خود در حقیقت بی اطلاعی و نبود مدارک لازم در دست مردم برای شناختن فرهنگ غنی لر در ایران است ۰این مدارک در دست همه آحاد لر نبوده و مدارکی هم که وجود دارد یا در طول زمان در دست خانواده ها از بین رفته یا بخاطر استبداد ونظام ملوک وطوایفی حکومت های قبلی از بین برده شده است ۰ولی جای شکر وجود دارد که دولت (جمهوری اسلامی)با احترام به اقوام مختلف ایران سعی در شنا ختن این اقوام به دیگر آحاد جامعه را دارد .
تماس با شهرداری